gtools - mga heograpikong coordinate Tingnan ang mga halimbawa ng mga tagubilin dito.