Archives for

Microstation-Bentley

Engineering at GIS kasangkapan para sa enterprise Bentley

Bilang georeferenced orthophotos sa Google Earth

Dati akong nagsalita tungkol sa kung paano ang mga mapa ng georeference sa Google Earth, ngayon makikita natin kung paano namin ginagawa ang isang orthophoto. Unawain ng isang orthophoto, isang orthorectified na imahe, kung saan alam natin ang georeference nito. Hinihiling ng Google Earth ang apat na data, na tumutugma sa mga sentro sa bawat panig ng orthophoto (tingnan ang larawan sa ibaba), maraming naniniwala na ...